Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків

Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 №853
(договори про надання часткової компенсації відсотків 2003-2006 років)

З метою реалізації Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N853, між Вами (далі - Позичальник) та регіональним управлінням/іпотечним центром Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі-Фонд) був укладений Договір про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, згідно якого Фонд має право розпоряджатися коштами часткової компенсації та здійснювати контроль за їх цільовим використанням Позичальником, а також може достроково розірвати Договір у визначених ним випадках та порядку, переглядати розмір часткової компенсації у разі зміни розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік.
Враховуючи, що відповідно до постанов Національного банку України від 15.07.2014 №417, від 12.11.2014 №719, від 04.02.2015 №81 та від 02.03. 2015 №154 “Про регулювання грошово-кредитного ринку” розмір облікової ставки Національного банку підвищено та встановлено на рівні 12,5%; 14%; 19,5% та 30% річних відповідно, Фондом прийнято рішення щодо звірки із Вами розрахунків станом на 01.04.2015 р.
З цією метою Вам необхідно до 25.05.2015:
1) отримати в банку, яким надано кредит із частковою компенсацією відсотків за Договором, інформацію за формою, що додається, та надати її до Фонду;
2) підписати з Фондом Акт звірки за формою, що додається.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно із Цивільним кодексом України ненадання Вами запитуваної інформації є підставою відстрочення надання Вам часткової компенсації відсотків на відповідний строк.

Додаток 1: проект листа-звернення до Банку-кредитора.
Додаток 2: проект Акту звірки розрахунків між Фондом та Позичальником станом на 01.04.2015.

Додаток 1 (лист-звернення від громадянина до Банку)

Начальнику відділення
ПАТ «_______________________________»
_________________________________
Громадянина (ПІБ)____________________
Адреса: _______________________________
Тел.____________________________

Шановна(ий)_________________________________________!

З метою реалізації Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 853, між мною (далі-Позичальник) та ___________ Регіональним управлінням (далі-Фонд) був укладений Договір про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків від ___________20___року № ______, на компенсацію відсоткової ставки за Кредитним договором (угодою) від ___________20___року № ______.
З метою визначення об’єму коштів, який має передбачити Фонд на цю мету в державному бюджеті, в зв’язку з неодноразовою зміною розміру облікової ставки Національного банку, коливаннях курсу валют, прошу надати мені інформацію для надання її в подальшому до _________________ Регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, в наступному вигляді:

Сплачено позичальником за весь період в рахунок Отримано позичальником компенсації, грн. Залишок зобовязань за кредитним договором
(вказати валюту кредиту) Чи виконуються громадянином зобовязання за кредитом в повному обсязі (так /ні) Кількість днів невиконання зобовязань Примітка
(якщо первинний кредит було Банком конвертовано та/або реструктуризовано, вказати нову валюту, відсоткову ставку, термін, суму кредиту, «пільговий період», в разі наявності.
погашення кредиту, грн. сплати відсотків, грн.
1 2 3 4 5 6 7

підпис
Дата

Додаток 2

Акт звірки розрахунків
станом на 01.04.2015

м. ______________ «___ » __________ 2015

Складений _____________ регіональним управлінням/іпотечним центром Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Сторона 1) в особі директора ______________(ПІБ), що діє на підставі ______________________, та ПІБ_______________________________________, який проживає за адресою: м._______________, по вул._____________, в будинку №__ , кв. №____ (далі – Сторона 2) , в тому, що на підставі Договору про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків від «__» ____________ 20____ року, за №___ та додаткових угод до нього від ______ № ____, Стороною 1 сплачено Стороні 2 за період з «____»____________20__р. по «____ » ____________ 20__р. коштів часткової компенсації відсоткової ставки кредиту Комерційного банку, зазначеного у вказаному Договорі, в сумі ___________________________________________________________
_______________________________________________________________грн.

Сторона 1:

Директор /підпис/
М.П.

Головний бухгалтер /підпис/

Сторона 2:
/підпис/